Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Plant-, Dier-, en Milieutechnieken

3de jaar (Dubbele Finaliteit (TSO))

Heb je belangstelling voor de land- en tuinbouw, bloemen en planten, hobby- en hoevedieren en hun relatie tot het milieu? Dan is de richting Plant-, Dier en Milieutechnieken zeker iets voor jou.

Deze studierichting geeft je een meer theoretisch gerichte vorming, maar blijft ook praktijk aanbieden. Naast Plant-, Dier- en Milieutechnieken is er ook het vak algemene technieken waarin je algemene vaardigheden zoals metaal-, hout- en kunststofbewerkingen, metselen, werken met machines en hun onderhoud aangeleerd krijgt. Ook hierbij worden theorie en praktijk geïntegreerd gegeven. Iedere leerling moet ook reeds vanaf het derde jaar een keuze maken tussen de opties Plant of Dier om zich hierin verder te kunnen verdiepen.

Als je in deze richting verder wil gaan, kun je in de derde graad kiezen voor Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen Component Akkerbouw en Veeteelt, Planttechnische Wetenschappen of Natuur- en Groentechnische Wetenschappen.

Een helikopterzicht boven Land- en Tuinbouw

  • Voor wie?

Voor iedereen die naast een sterke theoretische vorming ook nood heeft aan handen uit de mouwen in Land- en Tuinbouw. Je proeft van natuurbeheer, tuinaanleg, akkerbouw, hoevedieren en constructies in Agrarische Technieken.

  • Kenmerken:

Je krijgt een aangename balans aangeboden rond taalvakken, wiskunde en wetenschappen. Daarnaast presenteren we het hele scala aan vaardigheden in Land- en Tuinbouw zodat je in het vijfde jaar een goed onderbouwde keuze kan maken en je je kan specialiseren.

Wil je meer weten?

Klik hieronder dan door naar de volgende graad of plan met je bubbel een campusbezoek!

Deze richting is heel boeiend. Je ontdekt voortdurend nieuwe dingen.

Ferre

Lessentabel

Vak

Tweede graad: PDM: Uitdieping dier en landbouw

Levensbeschouwing

2

Nederlands

4

Frans

2

Engels

2

Wiskunde

3

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Natuurwetenschappen

2

Informatica

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Algemene Technieken

2

Plant, Dier en Milieu

7

Uitdieping

TV dier: Hoevedieren

1

TV dier: Teelten

1

PV dier: Hoevedieren

1,5

PV dier: Teelten

1,5

Totaal

34

Nog meer weten? Contacteer ons via onderstaand formulier.