Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Momenteel kan je nog NIET online inschrijven voor het schooljaar '22-'23. Voor meer informatie neem je best contact op met ons secretariaat: 012/ 39 80 40

De inschrijvingen voor het eerste middelbaar schooljaar '23 - '24 kunnen pas vanaf  maart 2023.

Vanaf april zal de digitale inschrijvingsmodule openstaan voor het 2e t.e.m. het 6e middelbaar voor het schooljaar '23-'24

Wat neem je mee naar je inschrijving?

  • Je paspoort.
  • Je laatst behaalde getuigschrift/diploma of attest.
  • Eventuele attesten van het CLB (dyslexie, ASS, ADHD,...)
  • Je ouder(s). Wanneer je minderjarig bent.