Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Landbouw

6de jaar (Arbeidsmarkt (BSO))

Wil je meer leren over de theoretische en praktische aspecten van het landbouwgebeuren? Droom je over een job in de agrarische of para-agrarische sector? Heb je interesse in akkerbouw of veehouderij? Dan is de richting Landbouw je op het lijf geschreven.

 

  • Voor wie?

Deze richting biedt je een geïntegreerde aanpak van theorie en praktijk in de verschillende takken van de veehouderij: varkens, melkvee, vleesvee en pluimvee. Je ontdekt alles over de teelttechniek van de meest verbouwde akkerbouwteelten zoals suikerbieten, cichorei, aardappelen, maïs en granen. De thema's grondbewerking, zaai, bemesting en gewasbescherming komen in de theorie- en praktijklessen aan bod. In het vak ecologie leer je hoe je gewasbeschermingsmiddelen op een veilige manier gebruikt. In de lessen agrarische technieken en machinepraktijk bouw je een brede kennis op over de bouw, het veilige gebruik en het onderhoud van landbouwmachines.

  • Wat erna?

Na je opleiding heb je de nodige kennis en vaardigheden om in het bedrijfsleven te stappen. Heb je het zevende jaar succesvol beëindigd? Dan kun je kiezen voor een bijkomende opleiding als bachelor. Of je kunt je specialiseren in landbouwmechanisatie. 

 

Wil je meer weten?

Klik hieronder dan door naar de volgende graad of plan met je bubbel een campusbezoek!

 

Lessentabel

Vak

Landbouw

Levensbeschouwing

2

Frans

1

Project Algemene Vakken

4

Lichamelijke Opvoeding

2

Economie

2

Ecologie

1

Informatica

1

Agrotechnieken

3

Stage

4

Landbouw

Teelttechnieken

2

Biologische Teelten

2

Zoölogie

2

Veehouderij

3

Akkerbouw

3

Ondersteunende Technieken

2

Totaal

34

Nog vragen? Contacteer ons zonder aarzelen.