Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen

5de jaar (Dubbele Finaliteit (TSO))

Component: Akkerbouw en Veeteelt

  • Voor wie?

Heb je interesse in het reilen en zeilen van de landbouw? Dan is deze richting zeker iets voor jou!

  • Kenmerken:

In deze richting ga je op een praktische manier op zoek naar de dieperliggende aspecten binnen de landbouw. Zo leer je tijdens de lessen veehouderij niet alleen op een juist manier omgaan  met dieren maar ook met productieresultaten van vee interpreteren en optimaliseren, of een gebalanceerd rantsoen berekenen. In de lessen teelten ligt de focus op de bemesting en gewasbescherming van de voornaamste landbouwteelten. In de praktijklessen gebruik je de machines waarvan je in het vak agrotechnieken de werking hebt geleerd. Je gaat ook regelmatig op bedrijfsbezoek en je leert zo de kneepjes van het vak. Van klauwverzorging en exterieurbeoordeling bij rundvee tot teelten zaaien en beoordelen voor de proefveldwerking: alles komt aan bod.

  • Wat erna?

Na deze opleiding kun je doorstromen naar het hoger onderwijs. Een logische vervolgopleiding is de bachelor Agro- en Biotechniek - Landbouw, maar andere bacheloropleidingen zijn ook mogelijk. Je bent ook klaar om in het werkveld te stappen of een eigen bedrijf te starten.

 

Wil je meer weten?

Klik hieronder dan door naar de volgende graad of plan met je bubbel een campusbezoek!

 

Je kunt nog veel richtingen uit wanneer je bent afgestudeerd.

 

Julie

Lessentabel

Vak

Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen: Component Akkerbouw en Veeteelt

Levensbeschouwing

2

Nederlands

2

Engels

1

Frans

2

Wiskunde

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Toegepaste biologie

2

Toegepaste Natuurwetenschappen

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Ecologie

1

Economie

2

Informatica

(0)1

Dier- landbouwtechnische Wetenschappen

TV Agrotechnieken

1

TV Teelten

3

TV Veehouderij

4

PV Onderhoudstechnieken

2(1)

PV Teelten

2

PV Veehouderij

1

PV Agrotechniek

1

Totaal

34

Nog vragen? Contacteer ons zonder aarzelen.