Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Agrotechnieken Plant

5de jaar 6de jaar (Dubbele Finaliteit (TSO))
  • Voor wie?

Binnen deze optie ga je resoluut kiezen voor het telen en kweken van gewassen en dat binnen alle mogelijkheden in land- en tuinbouw. Van akkerbouwgewassen tot sierteelt, fruitteelt en groenten. Je bekwaamt je in gewasbescherming, leert teeltopvolging en zoekt naar nieuwe mogelijkheden binnen deze sector in verandering.

  • Wat erna?

Wij bieden een zo polyvalent mogelijke opleiding aan zodat je klaar bent om in het werkveld te stappen, maar zeker ook om verder te studeren in het hoger of universitair onderwijs.

  • Kenmerken:

In PIBO leer je dit alles al doende: je krijgt voornamelijk een theoretische vorming, met een sterk pakket algemene en technische vakken waarbij er veel aandacht besteed wordt aan het toepassen van het theoretisch geleerde in de praktijk.

Als je een ruime interesse voor gewassen hebt en voor de daarbijhorende moderne technieken, gereedschappen en uitrustingen, dan krijg je tijdens de theorievakken de informatie die je nodig hebt. Je leert hoe je plantaardige productie moet aanleggen, beschermen en onderhouden; je leert hoe je gewassen moet telen, hoe je best een bedrijf moet runnen en hoe je je producten op de markt moet brengen, steeds met aandacht voor een duurzame aanpak. In deze studiejaren ga je gedurende twee weken op blokstage. Zo leer je het beroepsleven van nabij kennen en ervaar je wat een job in deze sector precies inhoudt. 

En dat binnen alle mogelijkheden in land- en tuinbouw. Van akkerbouwgewassen tot sierteelt, fruitteelt en groenten. Je bekwaamt je in gewasbescherming, leert teeltopvolging en zoekt naar nieuwe mogelijkheden binnen deze sector in verandering.

Wil je meer weten?

Klik hieronder dan door naar de volgende graad of plan je bubbel een campusbezoek!

 

Lessentabel

Vak

vijfde jaar

zesde jaar

Levensbeschouwing

2

2

LO

2

2

Nederlands

3

2

Frans

2

2

Engels

1

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

2

2

Exploratie (burgerschap)

1

0

STEM/denkatelier/project/LABO

3

3

Economie

0

1

Fysica

1

0

Chemie

2

2

Biologie

2

2

Aardwetenschappen/Ecologie

1

1

GIP

0

1

Gewasbescherming

1

1

Akkerbouw

3

3

Fruitteelt

3

3

Teelttechnieken

3

3

Totaal

34

34

Nog vragen? Contacteer ons zonder aarzelen.