Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Agrotechnieken Dier

5de jaar 6de jaar (Dubbele Finaliteit (TSO))
  • Voor wie?

Deze optie stoomt je klaar om hoevedieren te verzorgen, voederen en de productie op te volgen. Niet alleen voor vleesproductie, maar ook voor zuivel. Ook de teelt van voedergewassen komt uitgebreid aan bod. Praktijkervaring doe je op in de verschillende innovatieve bedrijven in de buurt binnen ons netwerk en op de schoolcampus.

  • Wat erna?

Na deze opleiding kun je doorstromen naar het hoger onderwijs. Een logische vervolgopleiding is de bachelor Agro- en Biotechniek - Landbouw, maar andere bacheloropleidingen zijn ook mogelijk. Je bent ook klaar om in het werkveld te stappen of een eigen bedrijf te starten.

 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten?  Kom langs op onze opencampusdagen of opendeurdag!

 

Je kunt nog veel richtingen uit wanneer je bent afgestudeerd.

Julie

Lessentabel

Vak

vijfde jaar

zesde jaar

Levensbeschouwing

2

2

LO

2

2

Nederlands

3

2

Frans

2

2

Engels

1

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

2

2

Exploratie (burgerschap)

1

0

STEM/denkatelier/project/LABO

3

3

Economie

0

1

Fysica

1

0

Chemie

2

2

Biologie

2

2

Aardwetenschappen/Ecologie

1

1

GIP

0

1

Gewasbescherming

1

1

Veehouderij

3

3

Voedergewassen

3

3

Zoölogie

3

3

Totaal

34 uren

34 uren