Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Inschrijving van een nieuwe leerling: deel 1

Hieronder vinden jullie het digitale equivalent van de papieren inschrijving. Waar moet je opletten?

  • De velden met een * zijn verplichte velden.
  • Probeer zo volledig mogelijk te zijn.
  • Praktische info vind je terug via deze link
  • De inschrijving voor de pasdagen is verplicht voor alle leerlingen: sportkledij (meer info volgt hierover)
  • Alle overige administratie wordt in een later stadium vervolledigd.
  • De begeleidende bundel Frans kan je downloaden via deze link

Loop je vast of heb je vragen? mail naar kurt.vrancken@pibo.be of naar anneleen.castro@pibo.be

 

Kies hieronder het leerjaar waarvoor je wil inschrijven:

Naam en voornaam
nationaliteit
Internaat of niet?
Geslacht:

Domicilie bij ...
domicilie

domicilie2

Famiale gegevens

Famiale gegevens

Famiale gegevens

Huidig of afgelopen schooljaar

Indien je in het basisonderwijs zit:
Attest (indien je niet in het basisonderwijs zit)

Lagere school in het Nederlandstalig onderwijs gevolgd?
Franse les gevolgd in de vorige school?


Je dient bij ieder vervoermiddel een keuze aan te duiden.

Questions altijd meestal soms nooit

Huisarts
Huisarts contact:


Inschrijving pasdagen PBM (werkkledij) en sportkledij

Hierna spring je naar het tweede deel van de inschrijving. Zorg ook hier voor volledigheid en zorgvuldigheid.