Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Inschrijving van een nieuwe leerling: deel 1

Hieronder vinden jullie het digitale equivalent van de papieren inschrijving. Waar moet je opletten?

  • De velden met een * zijn verplichte velden.
  • Probeer zo volledig mogelijk te zijn.
  • Het schoolreglement vind je terug via deze link
  • De inschrijving voor de pasdagen is verplicht voor alle leerlingen: sportkledij
  • Alle overige administratie wordt in een later stadium vervolledigd.

Loop je vast of heb je vragen? mail naar vincent.vanrusselt@pibo.be of naar anneleen.castro@pibo.be

 

Kies hieronder het leerjaar waarvoor je wil inschrijven:

Naam en voornaam
nationaliteit
Internaat of niet?
Geslacht:

Domicilie bij ...
domicilie

domicilie2

Famiale gegevens

Famiale gegevens

Famiale gegevens

Huidig of afgelopen schooljaar

Indien je in het basisonderwijs zit:
Attest (indien je niet in het basisonderwijs zit)

Lagere school in het Nederlandstalig onderwijs gevolgd?


Je dient bij ieder vervoermiddel een keuze aan te duiden.

Questions altijd meestal soms nooit

Huisarts
Huisarts contact:


Inschrijving pasdagen PBM (werkkledij) en sportkledij

Hierna spring je naar het tweede deel van de inschrijving. Zorg ook hier voor volledigheid en zorgvuldigheid.