Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Studiekeuze van tweede leerjaar naar derde leerjaar.

Deze pagina wil jullie gids zijn. De overstap van eerste naar tweede graad is een kruispunt. Je kan en mag opnieuw kiezen. Maar hoe maak je de juiste keuze? Wij informeren je. Met video's, graphics en simple text. Laat je hieronder leiden naar de beste optie.

Zit je na het bekijken en lezen nog met een vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Dat kan door leerkrachten, klastitularissen aan te spreken door middel van een bericht of gewoon rechtstreeks. Door contact op te nemen met de directie via SmartSchool of via een andere geijkte weg. Wij zijn er voor jullie.

 

 

Hieronder zien jullie een grafische voorstelling van de uurverdeling. Telkens per klas in de eerste graad en met daarnaast de verdeling voor de tweede graad. Wanneer je hier vragen over hebt kijk je naar de video met de algemene informatie rond de overstap van de eerste naar de tweede graad. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen:

 • In de tweede graad zijn er 34 lesuren.
 • De uren basisvorming daalt.
 • Beroepskwalificaties nemen het over.
 • Cesuurdoelen komen erbij.
 • Er zijn complementaire uren in te vullen.
 • Er zijn géén cesuurdoelen in de finaliteit arbeidsmarkt.
 • Er zijn géén beroepskwalificaties in Biotechnische Wetenschappen.

Bij de lessentabellen en de verschillende video's kunnen jullie hier meer uitleg over terugvinden.

 

 

 

Grafische voorstelling uurverdelingen:

Naar Biotechnische Wetenschappen:

Finaliteit >> Doorstroom (eigenlijk)

Wat mag je verwachten?

 • Een brede basisvorming.
 • Een sterk pakket wetenschappen.
 • Labo en STEM blijven belangrijk.
 • Vijf uren wiskunde.
 • Je wordt voorbereid op verdere studies.

Wil je écht alle informatie? klik dan hieronder even door naar de video.

Naar de video

Hieronder kan je nog de lessentabel bekijken.

 

De lessentabel:

De lessentabel wordt opgebouwd uit drie onderdelen:

Basisvorming:

Hierin vind je de 'usual suspects' terug. Wiskunde, Frans, Nederlands, Levensbeschouwing en Lichamelijke Opvoeding.

Je vindt er ook enkele 'vreemde vogels': Burgerschap en Financiële geletterdheid. Dit zijn rechtstreekse gevolgen van de onderwijsvernieuwing:

 • Financiële geletterdheid wil je sterker maken om je geldzaken te kunnen beheren. Dingen als beleggen, investeren, sparen, belastingen,... worden stelselmatig uit de doeken gedaan.
 • Burgerschap wil dan weer inspelen op je parate kennis en je kader van normen en waarden verbreden. Dingen als Mensenrechten, Vrijheid van meningsuiting, Cultuur, omgaan met de omgeving. Duurzaamheid.

Cesuurdoelen:

Vakken die binnen jouw interesse (positieve wetenschappen) worden uitgediept. Fysica, biologie, chemie en biotechnologie.

Complementaire uren:

Binnen deze vier uren, die door de school vrij kunnen ingevuld, kiezen wij natuurlijk voor het verbinden van theorie aan praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

Naar Plant-, Dier-, en Milieutechnieken

Dubbele Finaliteit (TSO)

(Arbeidsmarkt en Doorstroom)

Wat mag je verwachten?

 • Een brede basisvorming.
 • Wetenschappen. Zodat je aansluiting vindt in het hoger onderwijs.
 • Theorie getoetst aan praktijk in rotatie. Iedere week een andere degustatie.
 • Alle aspecten van Land- en Tuinbouw komen aan bod.
 • Je wordt voorbereid op verdere studies.

Wil je écht alle informatie? klik dan hieronder even door naar de video.

Naar de video

Hieronder kan je nog de lessentabel bekijken.

 

 

 

 

Lessentabel

De lessentabel wordt opgebouwd uit vier onderdelen:

Basisvorming:

Hierin vind je de 'usual suspects' terug: Wiskunde, Frans, Nederlands, Levensbeschouwing en Lichamelijke Opvoeding,... 

Je vindt er ook enkele 'vreemde vogels': Burgerschap en Financiële geletterdheid. Dit zijn rechtstreekse gevolgen van de onderwijsvernieuwing:

 • Financiële geletterdheid wil je sterker maken om je geldzaken te kunnen beheren. Dingen als beleggen, investeren, sparen, belastingen,... worden stelselmatig uit de doeken gedaan.
 • Burgerschap wil dan weer inspelen op je parate kennis en je kader van normen en waarden verbreden. Dingen als Mensenrechten, Vrijheid van meningsuiting, Cultuur, omgaan met de omgeving. Duurzaamheid.

Cesuurdoelen:

Vakken die binnen jouw interesse (positieve wetenschappen) worden uitgediept. Fysica, biologie, chemie.

Beroepskwalificaties:

Deze uren zullen je sterk genoeg maken om je staande te houden op de arbeidsmarkt. Je studeert theoretische achtergrond bij onderwerpen die later terugkomen in praktijk. En omgekeerd.

Complementaire uren:

Binnen deze vier uren, die door de school vrij kunnen ingevuld, kiezen wij natuurlijk voor het verbinden van theorie aan praktijk. Alle aspecten van Land- en Tuinbouw worden aangereikt en afgewisseld van week tot week.

 

Naar Plant, Dier en Milieu

Finaliteit Arbeidsmarkt (BSO)

Wat mag je verwachten?

 • Een groot pakket basisvorming binnen het vak PAV.
 • Je studeert af na het zesde jaar. Hiervoor moest je een zevende jaar afronden.
 • Theorie getoetst aan praktijk in rotatie. Iedere week een andere degustatie.
 • Alle aspecten van Land- en Tuinbouw komen aan bod.
 • Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt. Verder studeren in hoger onderwijs wordt minder evident.

Wil je écht alle informatie? klik dan hieronder even door naar de video.

Naar de video

Hieronder kan je nog de lessentabel bekijken.

 

 

 

 

De Lessentabel

De lessentabel wordt opgebouwd uit drie onderdelen:

Basisvorming:

Hierin vind je de 'usual suspects' terug: Wiskunde, Frans, Nederlands, Levensbeschouwing en Lichamelijke Opvoeding,... 

Er duikt ook een nieuw vak op. PAV (Project Algemene Vakken). Het is een 'clustervak' en verzamelt onder andere wiskunde, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde en STEM binnen één vak. Het beslaat zeven uur van je lessenrooster. (zie hieronder).

Beroepskwalificaties:

Deze uren zullen je sterk genoeg maken om je staande te houden op de arbeidsmarkt. Je studeert theoretische achtergrond bij onderwerpen die later terugkomen in praktijk. En omgekeerd.

Complementaire uren:

Binnen deze vier uren, die door de school vrij kunnen ingevuld, kiezen wij natuurlijk voor het verbinden van theorie aan praktijk. Alle aspecten van Land- en Tuinbouw worden aangereikt en afgewisseld van week tot week.

 

 

 

De boomstructuur