Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Je erkenning als werkplek

Wil jij een erkenning als werkplek? Wij brengen alles in orde. Mail naar liesbeth.werelds@pibo.be

Mocht je toch al een tip van de sluier willen lichten, lees dan hieronder verder.

Om je erkenning als werkplek binnen te halen dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. Je kan misschien jezelf al eens door de zelfscan loodsen? Dat doe je door de link te volgen hier beneden.

zelfscan

Meteen beginnen met de aanvraag van je erkenning? Dat kan via het digitale loket app.werkplek.duaal.be.

Zorg dat je voor het indienen van de aanvraag volgende gegevens bij de hand hebt:

 • Je identiteitskaart, met bijhorende pincode
 • Je ondernemings- en vestigingsnummer
 • Naam en rijksregisternummer van de mentor(en) die je wil toevoegen
 • De juiste naam van de opleiding waarvoor je een erkenning wil aanvragen (meer informatie hierover kan je krijgen bij de opleidingsverstrekker)

aanvragen

 

Er zijn ook voorwaarden verbonden aan de erkenning als werkplek: 

 • Je hebt voldoende financiële draagkracht.
 • Je hebt geen veroordelingen opgelopen. (arbeidsrechterlijk of RSZ-veroordelingen).
 • De werkplek voldoet aan het opleidingsplan qua infrastructuur en organisatie.
 • Je duidt minstens één mentor aan die voldoet aan volgende voorwaarden:
  • onberispelijk gedrag
  • minstens 25 jaar
  • minstens 5 jaar beroepservaring

Als bewijs van vooropleiding komt elk studiebewijs in aanmerking dat uitgereikt is door een reguliere onderwijsinstelling en dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het opleidingsplan moet aanleren. Ook elk bewijs van elders verworven competenties of kwalificaties dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het opleidingsplan moet aanleren komt in aanmerking.

De erkenningsaanvraag kan indien gewenst ook ingediend worden door een trajectbegeleider van de opleidingsverstrekker. In dat geval moet je deze persoon een machtiging geven om je gegevens te mogen beheren. Je moet ook voor elke erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen, ondertekenen en meegeven. 

mail naar de trajectbegeleider.

 

Behandeling van de erkenningsaanvraag

De erkenningsaanvraag wordt behandeld door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren of door het Sectorale Partnerschap dat bevoegd is voor je sector. Wanneer je een aanvraag indient via het digitale loket wordt deze automatisch doorgestuurd naar het juiste partnerschap. Het partnerschap controleert of je aanvraag volledig is. 

Als je erkenningsaanvraag volledig is zal het partnerschap je aanvraag verder onderzoeken en binnen de 14 dagen na het indienen van je aanvraag een beslissing nemen. Je ontvangt hiervan een officiële kennisgeving per e-mail (hou hiervoor ook je spamfolder in de gaten).

 

Na de erkenning

Pas wanneer je erkend bent als leerwerkplek kan je een overeenkomst met een leerling afsluiten. De partnerschappen (Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de sectorale partnerschappen) bepalen of de mentoren uit hun sector na de erkenning verplicht een mentoropleiding moet volgen en hoeveel leerlingen door een mentor tegelijkertijd mogen worden opgeleid. Meer informatie via www.werkplekduaal.be en op de website van het partnerschap dat jouw erkenningsaanvraag behandelt.

De erkenning is 5 jaar geldig. Als tijdens de geldigheidsduur van de erkenning blijkt dat je onderneming niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of haar plichten niet naleeft, dan kunnen begeleidingsacties of sancties (zoals de opheffing van de erkenning) worden opgelegd.

Als je niet akkoord gaat met de afkeuring van je erkenningsaanvraag of een opgelegde sanctie, dan kan je daartegen beroep aantekenen.