Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Hieronder vind je het digitale baalbriefje:

Het gaat om een toelating door de ouder(s) / voogd voor een afwezigheid wegens ziekte gewettigd door een schriftelijk bewijs van de ouder(s)/voogd.

Hou er rekening mee dat u alsnog een mail ontvangt van deze afwezigheid in uw mailbox net als een bericht in uw smartschool-inbox.

 

Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is vanaf de vierde dag een doktersattest vereist voor de volledige periode van de afwezigheid.