Vragen?

+32 12 39 80 40

Provincie Limburg

Plant-, Dier-, en Milieutechnieken: uitdieping Milieu en Natuur

4de jaar (Dubbele Finaliteit (TSO))

Heb je belangstelling voor de land- en tuinbouw, bloemen en planten, hobby- en hoevedieren en hun relatie tot het milieu? Dan is de richting Plant-, Dier en Milieutechnieken zeker iets voor jou.

Deze studierichting geeft je een meer theoretisch gerichte vorming, maar blijft ook praktijk aanbieden. Naast Plant-, Dier- en Milieutechnieken is er ook het vak algemene technieken waarin je algemene vaardigheden zoals metaal-, hout- en kunststofbewerkingen, metselen, werken met machines en hun onderhoud aangeleerd krijgt. Ook hierbij worden theorie en praktijk geïntegreerd gegeven. Iedere leerling moet ook reeds vanaf het derde jaar een keuze maken tussen de opties Plant of Dier om zich hierin verder te kunnen verdiepen.

Als je in deze richting verder wil gaan, kun je in de derde graad kiezen voor Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen Component Akkerbouw en Veeteelt, Planttechnische Wetenschappen of Natuur- en Groentechnische Wetenschappen.

 

Uitdieping: Milieu en Natuur

  • Voor wie?

Heb jij een brede interesse voor zowel het buitenleven, de natuur, plant en dier? Denk en handel je milieubewust? Verkies je een toegepaste lesmethodiek? Vertoef je graag in de natuur? Dit is de richting voor jou.

  • Kenmerken:

Deze richting focust zich op het observeren van en het omgaan met Natuur en Milieu. Allerhande biotopen, ecosystemen, hun bewoners en de biologische processen worden onder de loep genomen. De leerlingen worden wegwijs gemaakt in de fascinerende wereld van fauna en flora. Dit doen we op een praktijkgerichte manier (veldstudie) aangevuld met een theoretische achtergrond. De keuzeoptie wordt aangeboden in een 5u pakket onder de noemer van Natuurexploratie. Er is een permanente evaluatie voorzien.

  • Wat erna?

De keuzeoptie biedt een ideale voorbereiding op Natuur- en Groentechnische Wetenschappen in de derde graad TSO. In het hoger onderwijs zijn Groenmanagement, tuin- en landschapsarchitectuur en Milieuzorg logische vervolgopleidingen.

 

Wil je meer weten?

Klik hieronder dan door naar het volgende jaar of plan met je bubbel een campusbezoek!

 

Deze richting is heel boeiend. Je ontdekt voortdurend nieuwe dingen.

 

Ferre

Lessentabel

Vak

Uitdieping Milieu en Natuur

Levensbeschouwing

2

Nederlands

4

Engels

2

Frans

2

Wiskunde

3

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

2

Informatica

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Algemene Technieken

2

Plant, Dier en Milieu

7

PV en TV Natuurexploratie

Totaal

34

Nog vragen? Contacteer ons zonder aarzelen.